Vesti

EULEX završio proces predaje predmetnih spisa kosovskim organima

14. januar 2019. god.

EULEX je u decembru 2018. godine završio predaju policijskih, tužilačkih i sudskih predmetnih spisa kosovskim organima.
 
EULEX je predao ukupno 495 predmetnih spisa policije za organizovani kriminal, 434 predmetnih spisa policije za ratne zločine, predmetnih spisa za nestala lica, sudskih predmetnih spisa na kojima je radio isključivo EULEX, kao i preko 1400 tužilačkih predmetnih spisa.
 
Tužilački predmetni spisi obuhvataju tekuće predmete, predmete koji su odbačeni ili ukinuti i predmete koje je EULEX završio i arhivirao.
 
Najveći deo ovih predmetnih spisa odnosi se na ratne zločine, organizovani kriminal, korupciju i druge teške zločine.
 
Pre primopredaje svakog kompletnog predmeta kosovskim organima, osoblje EULEX-a je:
 
- pregledalo spise, kako bi obezbedilo da su svi spisi u hronološkom redosledu i pripremilo je indeks;
- prevelo sva dokumenta po potrebi;
- pripremilo i potpisalo primopredajni zapisnik koji sadrži kratak pregled za svaki predmet;
- dostavilo predmetne spise tužilaštvima Kosova.
 
U skladu sa svojim novim mandatom EULEX više nema tužioce i sudije u okviru pravosudnog sistema Kosova.
 
Međutim, Misija će nastaviti da radi u partnerstvu sa kosovskim institucijama dok one preuzimaju odgovornosti u oblasti vladavine prava, vršeći robusno nadgledanje odabranih predmeta na kojima rade lokalni organi.