Vesti

Grupa za bezbednost i rodnu ravnopravnost snažno osuđuje navodno seksualno zlostavljanje maloletnika iz opštine Glogovac i poziva pravosuđe i institucije za sprovođenje zakona da u potpunosti ispune svoje zakonske i etičke obaveze

12. februar 2019. god.

Utorak, 12. februar 2019.

Grupa za bezbednost i rodnu ravnopravnost (SGG) snažno osuđuje navodno seksualno zlostavljanje koje je doživela maloletna osoba iz opštine Glogovac, čiji su ranjivi položaj navodno iskoristili pojedinci na položajima od poverenja i autoriteta. SGG pozdravlja trenutne mere preduzete protiv osumnjičenih koji su uključeni u predmet, a koji su navodno delovali u flagrantnoj suprotnosti sa njihovim zakonskim obavezama, etičkim i profesionalnim standardima.

Užasavajuća krivična dela seksualnog i rodno zasnovanog nasilja koje su navodno počinili školski nastavnik, policijski istražitelj i medicinski stručnjak naglašavaju temeljno zanemarivanje odgovornosti i etičkih obaveza koje moraju poštovati oni koji se nalaze na položajima od poverenja i autoriteta. Iskorišćavanje ranjivosti pojedinca je u gruboj kontradiktornosti sa pojmovima humanosti i profesionalizma, dok je eksploatacija deteta posebno neugodna i nepodnošljiva u tom pogledu i predstavlja ozbiljno kršenje kosovskih zakona. SGG poziva institucije da preduzmu potrebne mere kako bi se izbeglo ponavljanje takvog teškog kršenja ljudskih prava, posebno protiv najugroženijih u društvu.

SGG ceni mere koje je Policijski inspektorat preduzeo da bi uhapsio osumnjičene i istražio navode o silovanju, uhođenju, zastrašivanju, prisiljavanju i zloupotrebi ovlašćenja počinjenih nad maloletnom devojčicom koja je hrabro prijavila navode policijskim organima tražeći pomoć i pravdu. Slično tome, SGG uvažava radnju, opštinskih vlasti, koja se odnosi na ponovno otvaranje  istrage  i ponovno suspendovanje nastavnika, nakon što je sama žrtve povukla optužbu pod nepoznatim okolnostima. SGG takođe pozdravlja pokretanje istrage i mere koje treba preduzeti protiv medicinskog stručnjaka za prekid trudnoće, koji je navodno nezakonito obavljen u klinici koja posluje bez dozvole.

Zloupotreba asimetrične dinamike moći, u ovom užasnom slučaju od strane onih koji bi trebalo da edukuju, štite i leče, se nalazi u samoj srži rodno zasnovanog nasilja.

SGG ceni informisanje javnosti o ozbiljnosti slučaja od strane medija, što doprinosi većoj javnoj svesti o potrebi za povećanim naporima u borbi protiv nasilja nad ženama i devojčicama. U tom smislu, grupa poziva medijske servise da poštuju etički kodeks i takve slučajeve tretiraju uz profesionalizam, senzibilitet, poštovanje i diskreciju, poštujući potpunu privatnost onih koji su pogođeni i da se uzdrže od direktnog ili indirektnog otkrivanja identiteta dece i maloletnika, koji su navodne žrtve zlostavljanja.

Broj slučajeva seksualnog zlostavljanja počinjenih nad maloletnicima koji su izašli na videlo u poslednjih nekoliko dana u Đakovici, Klokotu i Peći predstavljaju glavni razlog zabrinutosti SGG-a i društva. Ohrabrujemo svakog pojedinca koji je iskusio bilo kakvo kršenje prava da se obrati nadležnim organima, kako bi se ta prava zaštitila.

Napomena za štampu

Grupa za bezbednost i rodnu ravnopravnost  (SGG) je grupa sa više zainteresovanih strana, a sledeći članovi SGG-a podržavaju ovu javnu izjavu:

Međunarodne organizacije i predstavništva: UN Women, UNICEF, UNDP, UNFPA, UNDCO, UNHCR, UN-Habitat, UNKT, Kancelarija Evropske unije na Kosovu / Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, EULEX, OEBS, UNMIK

Kosovske institucije: Kancelarija nacionalnog koordinatora za zaštitu od nasilja u porodici

OCD-ovi: KIPRED, Kosovski centar za rodne studije, Kvinna till Kvinna, Kosova – Women 4 Women, Jahjaga fondacija, INJECT

Ovu izjavu podržavaju i: opština Đakovica, Inicijativa mladih za ljudska prava