Vesti

Izlaganje šefice Misije na Jednodnevnom predavanju o EU

18. april 2019. god.

Šefica Misije EULEX (ŠM), Alexandra Papadopoulou održala je 15. aprila predavanje o evropskim vrednostima, načelima i izazovima, pred učenicima Srednje škole Đin Gazuli u Prištini, u sklopu Inicijative Jednodnevnog predavanja o EU.

Kao deo projekta – koji ove godine obeležava desetogodišnjicu – ambasadori zemalja članica EU na Kosovu drže predavanja u osnovnim i srednjim školama širom Kosova, u cilju približavanja Evropske unije mladim generacijama.

U svom uvodnom izlaganju, gđa Papadopoulou je opisala  Zajedničku bezbednosnu i odbrambenu politiku EU (ZBOP) kao "ključni instrument za promovisanje mira, sigurnosti i stabilnosti širom sveta u područjima od strateškog interesa." U tom smislu, i EULEX čini sastavni deo ukupnog regionalnog pristupa EU prema Zapadnom Balkanu.

Šefica Misije je govorila o prošlosti i sadašnjosti Misije, naglašavajući da “EULEX pomaže Kosovu da izgradi institucionalni i zakonodavni okvir vladavine prava,  koji je sve više u skladu sa standardima i najboljim praksama EU, tako da može napredovati na svom evropskom putu. Ona je upoznala učenike sa trenutnim mandatom i funkcijama Misije i govorila o tome kako je EULEX doprineo jačanju kosovskih institucija u borbi protiv kriminala i korupcije.

„Budućnost Kosova je u rukama građana Kosova, naročito mladih građana kao što ste vi”, istakla je gđa Papadopolou u svojoj završnoj reči, podsećajući učenike da je u njihovim mogućnostima da pomognu izgradnju demokratskog društva i da naprave korake ka EU.

Seriju jednodnevnog predavanja o EU organizovala je Kancelarija EU na Kosovu/Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, u saradnji sa kosovskim Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnologije i opštinskim odeljenjima za obrazovanje.