Vesti

Studenti sa univerzitetskog koledža u Amsterdamu posetili EULEX

13. juni 2019. god.

Interaktivna grupa od oko 25 pametnih i znatiželjnih studenata sa univerzitetskog koledža u Amsterdamu posetila je danas EULEX i saznala nešto više o našem radu, izazovima sa kojima se suočavamo i rezultatima koje ostvarujemo na terenu.

Šefica EULEX Kancelarije za informisanje u EULEX-u, Ioanna Lachana, i politički službenik, Naim Hajdari održali su veoma živahnu diskusiju sa studentima, koja je bila usredsređena na glavne oblasti našeg mandata i naših aktivnosti.

Kroz jednu interaktivnu igru, student univerzitetskog koledža u Amsterdamu imali su prilike da testiraju  svoja znanja o EULEX-u, kao i da nauče mnogo više o specifičnim temama kao što su nadgledanje, uključivanje perspektivne rodne ravnopravnosti, ljudska prava, međunarodna policijska saradnja, i rad naše Specijalizovane policijske jedinice. Studenti su stavili naglasak na nedavnu izmenu mandata i na to kako se Misija nosila sa procesom rekonfiguracije, a naročito sa prenosom svih spisa predmeta na kojima je EULEX radio na lokalne organe. Među veoma popularnim temama diskusije bila je i naša saradnja sa Policijom Kosova, kao druga instance reagovanja i kao partner u procesu izgradnje kapaciteta u raznim oblastima.