Žene u vladavini prava

Jedna od prvi žena u uniformi Policije Kosova – pukovnica Aferdita Mikulovci

Žene i muškarci zajedno u potrazi za rodnom ravnopravnošću – Predstavljamo vam Kiaru Tagljiani

Razbijanje ćutnje: Feride Rushiti otkriva dve decenije rada sa žrtvama torture

ŽIVOTNI IZAZOVI DONOSE NAJBOLJE REZULTATE – PREDSTAVLJAMO VAM NATALIE DAWSON

Nasmešite se, radite i istražujte – predstavljamo vam Juliju Netesovu

Ako ne mogu da plešem, ne želim da budem deo revolucije – Igbale Igo Rogova

Iz Holandije u Prištinu: Predstavljamo vam Jenny Filet

Odbrana Ustava Kosova je velika privilegija – predstavljamo vam Artu Rama-Hajrizi

Nina Koivisto: ‘Da biste napredovali, razmišljajte van okvira!’

Tahire Hadžoli: “Niste sami, mi smo tu za vas”