Žene u vladavini prava

Jedna od prvi žena u uniformi Policije Kosova – pukovnica Aferdita Mikulovci

14. oktobar 2019. god.

“Setite se zašto ste počeli,” piše na zidnom natpisu u stanici policije u Južnoj Mitrovici. Svaki put kada pogleda u ovu prostu, ali smislenu izreku, Aferdita se seti svojih prvih koraka u Policijskoj školi Kosova i svoje beskrajne predanosti ovoj službi. Kao direktorka Regionalne direkcije policijskog regiona Južna Mitrovica, sa preko 500 zaposlenih pod njenom komandom, ona se često osvrne na dan kada je prvi put obukla policijsku uniformu.

„Ja pripadam prvoj generaciji”, ponosno objašnjava. „Policiji Kosova sam se pridružila 1999. godine, ja pripadam prvoj generaciji policijskih službenica na Kosovu.” Nakon više od 20 godina, iskustvo kao jedna od prvih žena u uniformi još uvek živi u njenom sećanju.

Rođena u Mitrovici, gde je i odrasla, Aferdita se jasno seća svojih prvih nedelja u Policiji Kosova. Seća se poteškoća sa kojima su se ona i njene kolege suočavale i zahvalnosti koju su im izražavali oni kojima su pomagali. „Počeli smo od nule, ljudima su nedostajale lične karte, i nije bilo baza podataka. Uprkos svim tim problemima, javnost nas je uveliko poštovala”, objašnjava ona.

Aferdita, pravi pionir u Policiji Kosova, sa skromnošću priča o impresivnom toku njene karijere. Bila je ne samo jedna od prvih žena u uniformi, već je postala i prva žena instruktor u Odseku za menadžment i liderstvo, i šefica Odseka za osnovnu obuku na Policijskoj akademiji Kosova u Vučitrnu. „Ako radite punom predanošću, to će vam biti priznato”, kaže Aferdita, ubeđena da je ovo ključ njenog uspeha. „Takođe treba da volite svoj posao, kao ja”, dodaje ona.

Aferdita ističe da nikada nije osetila umor, jer je bila visoko motivisana. „Čak i u najtežim vremenima, kada je moja ekipa radila preko 17 sati na dan, nijednom nisam izgubila motivaciju. Ljudi koje sam sretala i lične priče koje bih čula sve vreme motivisale su me da nastavim dalje”, kaže Aferdita.

Takođe s velikim poštovanjem govori o svom timu, svojoj široj porodici, kako ga naziva. „Kroz naš svakodnevni posao postali smo jedan drugome deo života; mi smo prava porodica", primećuje ona. Aferdita je zahvalna što se zaista može osloniti na svoj tim: „Zbog činjenice da radno okruženje zahteva od nas da budemo uvek na oprezu, osećamo se bliski jedni sa drugima“, kaže ona.

Aferdita takođe voli da deli svoja iskustva sa novim generacijama policajaca, kao i sa članicama Udruženja žena u Policiji Kosova (UŽPK), inicijative organizacije UN Žene, koja ima za cilj jačanje uloge žena u policiji i promovisanje rodne ravnopravnosti. Nije iznenađujuće da je Aferdita jedan od osnivača UŽPK-a. Uverena je da je deljenje priča o uspehu sa svojim kolegama u Policiji Kosova od velikog značaja.

Kroz radionice i obuke članovi UŽPK-a dele svoje iskustvo, razmenjuju mišljenja o raznim pitanjima vezanim za njihov rad i razgovaraju o izazovima sa kojima se suočavaju. „Naš zadatak je da pojačamo uloge svojih kolega i profesionalno ih razvijamo, da ih osnažujemo i podižemo svest o mogućnostima koje postoje“, naglašava Aferdita, ističući važnost UŽPK-a. „Kažem im da i oni to mogu da urade! Ako sam ja mogla, sigurno mogu i oni!“, napominje Aferdita, dodajući da je prava misija UŽPK-a da budu uzor ženama i devojkama širom Kosova.

Aferdita svakodnevno živi po ovoj poruci i pokušava da ohrabri druge da ostvare svoj puni potencijal. Šta vam treba za to? "Predanost. To je ključ našeg uspeha“, samouvereno odgovara. „Kada imate volje, ambicije i podršku svog tima, možete da postignete svoje ciljeve.”

Kako je njen posao prepun izazova, možete se zapitati šta je svakodnevno motiviše. „Poštovanje i uvažavanje koje dobijam od mog tima, od porodice i najbitnije, od zajednice… to je za mene najveća nagrada“, napominje Aferdita. i baš kao što savetuje natpis na njenom zidu, Aferdita nikada nije zaboravila zašto je izabrala da bude policijska službenica.