Žene u vladavini prava

Vođenje jednog od najizazovnijih sektora Policije Kosova – Upoznajte Vjolcu Hoti, komandirku Stanice Jug Policije Kosova, Regionalna direkcija Priština

29. juli 2022. god.

Foto kredit: policija Kosova

Jedinstven je izazov biti komandir Stanice Jug Policije Kosova, Regionalna direkcije Priština, a Vjolca Hoti, koja je na ovoj funkciji već tri godine, je dorasla tom izazovu. Ova stanica pokriva važan deo Prištine, pa se stoga bavi brojnim bazbednosnim zahtevima građana, a pošto je njena uloga operativna, i na dužnosti 24/7, Vjolca ne može uvek da predvidi kada će moći da ode kući s posla.

„Naša policijska stanica ima jedinstvene specifičnosti i potrebe. Broj zahteva koje dobijamo je veoma visok zbog činjenice da pokrivamo tako važno područje Prištine, uključujući i zonu Univerzitetskog kliničkog centra Kosova, te policijske aktivnosti na terenu na sprečavanju i suzbijanju kriminala, tokom svih časova i danju i noću“, kaže komandirka Hoti.
 
Slučajevi u kojima ona mora da bude na licu mesta i da predvodi su slučajevi ozbiljne prirode, kao što su slučajevi u kojima su životi ljudi ugroženi, ili slučajevi u kojima se radi o eksplozivu, itd. „Kada je nivo opasnosti i rizika veći od uobičajenog, ja sam tu“, objašnjava ona.
 
U mnogim slučajevima, od ključnog je značaja saradnja građana i njihovo poverenje u Policiju Kosova kako bi se razjasnilo šta se zaista dogodilo: „Poverenje naših građana direktno primećujem i osećam kroz posao. Ovo poverenje je postignuto kroz saradnju i profesionalizam koji je Policija Kosova pokazala u rešavanju problema i stvaranju bezbednog okruženja. Svest ljudi o bezbednosti i sigurnosti uopšte takođe je visoka. Bezbednost je od ključnog značaja za sve naše živote.”
 
Nema mnogo žena koje rade u rukovodstvu operativnog sektora Policije Kosova. Zapravo, Vjolca Hoti je trenutno jedina žena komandir na čelu tako velike policijske stanice u operativnom sektoru policijskih snaga. Još jedna žena komandir u jednoj drugoj oblasti policije radi u Regionalnoj saobraćajnoj jedinici Gnjilane.
 
Komandirka Hoti smatra da je jedan od glavnih razloga zašto žene oklevaju da ostvare ovu vrstu karijere dugo radno vreme i sama priroda posla: „Nivo rizika je takođe jedan od glavnih razloga koji sprečava žene da ostvare karijeru u policiji. Ipak, i dalje mislim da će u budućnosti biti više žena koje će preuzeti velike uloge poput moje. Podstičem žene da se prijave i ciljaju na ovu vrstu karijere, jer je veoma zadovoljavajuća. Svaki dan vidite rezultate svog napornog rada.” Njeno lice se razvedri kada dalje govori o sposobnosti i mogućnosti da svakodnevno štiti ljude, sprovodi zakon i pomaže ostvarenju pravde za ljude: „Pomaganje ljudima da reše svoje probleme, pružajući bezbednost i sigurnost za njih, jednako je važno kao i biti zdrav. A u svetu u kome danas živimo zdravlje i bezbednost idu ruku pod ruku i smatram ih podjednako važnim za normalan i kvalitetan život. Zato verujem da svaka žena koja voli da bude policijska službenica i spremna je da radi 24/7 može da prihvati ovu vrstu rukovodećeg i izazovnog posla.”  
 
Policijski posao je zanimanje orijentisano na karijeru. Mnogo je činova u koje se može unaprediti, počev od kadeta do čina pukovnika. Ali činovi nisu jedina opcija za razvoj karijere. Policija nudi i mnoge druge pozicije u operativnim, istražnim i administrativnim jedinicama. „Pored mogućnosti razvoja u policijskim snagama, moram da napomenem da je Policija Kosova proizvela istaknute ličnosti kosovskog sektora vladavine prava, kao što je prva žena predsednica Kosova, gospođa Atifete Jahjaga“, ponosno kaže komandirka Hoti.
 
Njen tim trenutno ima 54 žene, što čini 27% policijskih snaga u prištinskoj stanici Jug. Prema njenim rečima, cilj je da se u timu postigne ravnopravna zastupljenost muškaraca i žena, ističući da su žene koje su već deo tima uradile ogroman posao za Policiju Kosova: „U našem timu su žene koje rade u ovoj stanici već više od 20 godina. Na primer, moja koleginica vodnik Nekibe Bajraktari radi u Policiji Kosova više od 20 godina i jedna je od ljudi koji su pomogli da se uspostavi i razvije naša stanica. Ona je uzor za sve nas.” Važna prekretnica za žene u Policiji Kosova bilo je osnivanje Udruženja žena Policije Kosova, sa ciljem da se osnaži uloga žena u Policiji Kosova, u kojem je komandirka Vjolca potpredsednica. To treba da se postigne kroz obuku i mogućnosti za razvoj karijere, profesionalnu podršku i kroz zagovaranje međusobne podrške među ženama.
 
Vjolca je majka troje dece, a najmlađe ima samo pet godina. Njen posao često predstavlja izazov kada ne može da bude kod kuće mnogo sati, a ovaj izazov je još teži zbog toga što i njen suprug takođe radi za Policiju Kosova. „Srećom, moja majka je uvek bila moj spasitelj i najveći mehanizam podrške u staranju o mojoj deci u najtežim trenucima.”
 
Govoreći o sopstvenoj bezbednosti dok je na terenu i suočavanju sa teškim zločinima, Vjolca ima pomešana osećanja o tome: „S jedne strane, ako izgubim život na dužnosti, moja deca će patiti, jer je majka nezamenjiva. S druge strane, to je heroizam i deo je mog posla, i bila sam svesna rizika kada sam se pridružila policiji pre 22 godine. Na kraju krajeva, ljubav i strast prema mom poslu su ti koji mi pomažu da prevaziđem sve strahove i sumnje.”
 
Sa profesionalne tačke gledišta, Vjolca svoje najveće ispunjenje nalazi u uspehu koji njen tim postiže: „Lako mogu da kažem da je moj uspeh danas zasluga mog tima. Trenutno moj tim čine 203 osobe i kada ih vidim kako rade svoj posao s ljubavlju, kada vidim njihovu posvećenost stvaranju bezbednog okruženje za našu zajednicu, oni ostaju moja najveća motivacija. Isto tako, motivišu nas i naši građani, jer sarađuju sa nama i pomažu nam da sprečimo i razrešimo zločine kako bi im, na kraju krajeva, život bio bezbedniji.
 
Imati tim sastavljen od kolega koji vole svoj posao nije slučajno. Dobar menadžer je jedan od ključnih faktora koji doprinose zdravom radnom okruženju. U tom smislu, Vjolca kaže da je njen stil upravljanja takav da je ona deo tima: „Razgovaram sa svakim članom mog tima i spremna sam da prihvatim svaki njihov savet i preporuku koji bi mogli da budu od koristi za bezbednosnu situaciju. Svaki dan počinjem sa pozitivnim razmišljanjem i pretpostavkom da moj tim radi odličan posao i onda tako i bude. Ja sam optimista koji se fokusira na kvalitete drugih, znam kako da cenim i prepoznam dobre rezultate koje moj tim daje tako što se prema svima ophodim jednako.”
 
Ovaj posao sam po sebi podrazumeva pritisak i stres. Kako Vjolca sprečava da se stres odrazi na članove njenog tima? „Imam poseban metod: uvek se suzdržavam od vike. Koristim tu energiju da se usredsredim na rešavanje problema i da se pobrinem da uključenim stranama bude jasno šta se dešava i da smo mi ovde da zaštitimo i služimo ljudima uvek u skladu sa odgovarajućim zakonima koji su na snazi.”
 
Veoma zanimljiva činjenica o komandirki Vjolci Hoti je da je ona jedina pripadnica Policije Kosova koja je dobila Međunarodnu nagradu za hrabrost – Medalju za hrabrost, koja joj je dodeljena na 53. konferenciji Međunarodnog udruženja žena policajaca 2015. godine. Priznanje je usledilo nakon što su Vjolca i njene kolege hrabro i uspešno odgovorile da spasu živote tokom oružane svađe nekoliko civila. Tokom godina rada, ona takođe napominje da je Policija Kosova imala odličnu profesionalnu saradnju sa EULEX-om kroz razne obuke i studijske posete, na kojima su razmenjene najbolje evropske prakse.
 
Kada nije angažovana u policijskom radu, Vjolca voli planinarenje i čitanje knjiga o pozitivnom razmišljanju, koje su joj, kako tvrdi, u velikoj meri pomogle da drugačije sagleda život i da se fokusira samo na ono pozitivno što on nudi.
 
Osvrćući se na sebe kada je imala 20 godina, kao moćna ženu u sektoru bezbednosti, Vjolca vam poručuje da nikada ne odustajete i verujete u sebe bez obzira na okolnosti. Kao snažan zagovornik osnaživanja žena, ona veruje da je važno da se žene međusobno pomažu i podražavaju u svakom koraku.