Više od Multimedije ...

Više od Multimedije ...

Vršilac dužnosti šefa EULEX-a na sastanku sa zamenicom izvršnog direktora Agencije za besplatnu pravnu pomoć

05. decembar 2019. god.

Vršilac dužnosti šefa EULEX-a, Cezary Luba sastao se 4. decembra sa zamenicom izvršnog direktora Agencije za besplatnu pravnu pomoć, Anita Kalanderi, koja je predstavila rad agencije na pružanju besplatne pravne pomoći građanima širom Kosova...

Gospođa Kalanderi je informisala g. Luba da Agencija za besplatnu pravnu pomoć, koju je osnovala Skupština Kosova, pruža pravnu pomoć onima koji nemaju dovoljno finansijskih sredstava da obezbede ravnopravan pristup pravosuđu, i izrazila zainteresovanost Agencije za saradnju sa EULEX-om.

Vršilac dužnosti šefa EULEX-a naglasio je da je rad Agencije za besplatnu pravnu pomoć od ključnog značaja za efikasnu vladavinu prava na Kosovu, jer je ravnopravni pristup pravosuđu predstavlja osnovno načelo funkcionisanja demokratskog sistema. On je takođe napomenuo da je EULEX spreman da istraži mogućnosti za pružanje podrške Agenciji.