Više od Multimedije ...

Više od Multimedije ...

Govor šefice Misije EULEX na regionalnoj konferenciji protiv rodno zasnovanog nasilja

11. decembar 2018. god.

Šefica EULEX-a Alexandra Papadopoulou, održala je govor 10. decembra na regionalnoj konferenciji “Pristup pravosuđu za žrtve nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja”, koju je organizovalo Ministarstvo pravde.

„Žene koje su preživele seksualno nasilje tokom sukoba na Kosovu konačno su priznate kao žrtve rata i dodeljene su im ratne penzije. Želim da pohvalim kosovske vlasti za ovo veliko dostignuće”, kazala je Papadopoulou, dodavši: „Nikada nećemo moći da se delotvorno borimo protiv nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja nad ženama ukoliko ne uključimo i dečake i muškarce u podizanje svesti o ovim krivičnim delima i njihovo sprečavanje.”