Krivični postupci

Krivični postupci

Krivični postupci

Osnovni sud u Prištini

DatumNaziv predmeta i broj dosijeaPresude
01. februar 2018. god. PKR 375/2014 TJ English | Shqip | Srpski
01. februar 2018. god. PKR 375/2014 EC | Srpski
24. novembar 2017. god. P.8/13 Enacting Clause Redacted English | Shqip | Srpski
29. juli 2016. god. PKR 965/13 English | Shqip | Srpski
18. novembar 2015. god. PKR 1098/13 enacting clause English | Shqip | Srpski
18. novembar 2015. god. PKR 1098/2013 TJ English | Shqip | Srpski
15. oktobar 2015. god. P No. 488/14 Enacting Clause English | Shqip | Srpski
21. septembar 2015. god. P. No. 144/13 - PPS. No. 30/2010 English | Shqip | Srpski
07. avgust 2015. god. PKR 448/2014 TJ English | Shqip | Srpski
29. maj 2015. god. P. No. 381/13 English | Shqip | Srpski
04. februar 2015. god. PKR 282/2014 Redacted English | Shqip | Srpski
18. decembar 2014. god. PKR 1046/13 Enacting Clause Redacted English | Shqip | Srpski
08. decembar 2014. god. 721/2012 DO English | Shqip | Srpski
08. decembar 2014. god. 721/2012 TJ English | Shqip | Srpski
09. septembar 2014. god. PKR 383/2009 EC English | Shqip | Srpski
11. mart 2014. god. PKR 942/2013 Enacting Clause English | Shqip | Srpski
29. novembar 2013. god. PKR 237/2013 Enacting Clause English | Srpski
18. oktobar 2013. god. P.no. 322/09 (P.no.45/13) English | Shqip | Srpski
17. septembar 2013. god. P 766/12 English | Shqip | Srpski
19. juli 2013. god. PKR 276/2013 English | Shqip | Srpski
28. juni 2013. god. P.No. 279/2012 English | Shqip | Srpski
07. juni 2013. god. P448.2012 EC English | Srpski
05. juni 2013. god. P.no 1656/12 English | Shqip | Srpski

Objavljene odluke/presude možda nisu konačne i mogu biti podložne žalbi u skladu  sa važećim zakonom.
Presude će biti objavljene nakon što o njima budu obaveštene i same strane u postupku. Strane u postupku su prve koje moraju da saznaju odluku.
Objavljane presude i druge sudske odluke redigovane su u skladu sa međunarodnim propisom o anonimizaciji radi zaštite ličnih podataka strana u postupku.