One of Us

One of Us

Jedan od nas: upoznajte Valjon Kurtaja

20. avgust 2019. god.

Saslušajte šta Valjon Kurtaj kaže o svom radnom iskustvu u EULEX-u i njegovoj sadašnjoj karijeri kao sudije u Specijalnom odeljenju Osnovnog suda u Prištini.

On je svoju karijeru započeo 2009. godine kao pravni savetnik Misije u Okružnom tužilaštvu u Prizrenu. Nakon što je uspešno završio početnu obuku za sudije i tužioce 2012. godine, Valjon je imenovan za sudiju Opšteg odeljenja Osnovnog suda u Prizrenu.

Osvrćući se na svoju karijeru, Valjon priznaje koliko je napredovao tokom svog profesionalnog iskustva u Misiji: „Moje iskustvo u EULEX-u pomoglo mi je da napredujem kako lično, tako i profesionalno. Obavljajući moje svakodnevne dužnosti u međunarodnom okruženju veoma brzog tempa rada naučilo me je ne samo kako da se bavim različitim perspektivama pravnog sistema, već mi je pružilo i brojne mogućnosti da unapredim svoje komunikacijske veštine i razmenjujem iskustva sa kolegama”.

Njegovo trenutno zanimanje nije jedino mesto na kojem je stekao nove veštine. Tokom akademske 2012/13. godine, Valjon je dobio stipendiju Ambasade SAD u Prištini, pomoću koje je završio program za magistra prava (MA) za međunarodne advokate u Severnoj Karolini, SAD. „Ovaj program magistrature bio je fantastična prilika koja mi je omogućila ne samo da proširim svoje znanje, već mi je pomogla da naučim kako da se suočavam sa svakodnevnim izazovima svog posla i kako da ih prevazilazim“.

Odmah po završetku studija i iskustva u Misiji, Valjon je postao direktor Akademije pravde Kosova, a u julu 2019. godine imenovan je za sudiju Osnovnog suda u Prištini, zadužen za predmete Specijalnog tužilaštva. Valjon smatra da ga je njegovo iskustvo u EULEX-u pripremilo za svakodnevne izazove sa kojima se suočavaju sudije – i profesionalno i lično. Naročito prilika da uči od najboljih evropskih praksi, kako kaže, omogućiće mu da stečeno znanje podeli sa kolegama i te najbolje prakse uključi u njihov svakodnevni rad. Pored toga, napominje kako mu je rad u Misiji omogućio da nauči mnogo više o ekipnom radu, organizacijskim veštinama i metodama rada, kako bi se postigli održivi i željeni rezultati.

Podsećajući se svog iskustva u EULEX-u, Valjon je zahvalan za savete i pomoć koje dobio od svojih kolega u Misiji. On skromno ističe da mu je prilika da radi na složenim predmetima sa vrlo iskusnim tužiocima dala neophodnu ekspertizu kako bi se usavršio u svom trenutnom poslu.

“Jedan od nas” se usredsređuje na priče bivših pripadnika osoblja EULEX-a koji danas rade u kosovskim institucijama, organizacijama ili preduzećima, i ima za cilj da naglasi nasleđe koje EULEX ostavlja za sobom u kosovskom društvu.