One of Us

One of Us

Jedan od nas: upoznajte Mentora Kuršumljiua

25. januar 2019. god.

Šta ovih dana rade bivši pripadnici lokalnog osoblja #EULEX-a?

Saslušajte šta Mentor Kuršumljiu ima da kaže o svom radnom iskustvu u EULEX-u i o tome u kojem je pravcu krenuo njegov profesionalni život kada je odlučio da otvori svoju firmu.

Nakon što je više od osam godina radio u medicinskoj jedinici EULEX-a kao laboratorijski tehničar, odlučio je da krene napred i oproba se u privatnom sektoru otvorivši svoju medicinsku laboratoriju u Prištini.

Sada kao izvršni direktor privatne firme, Mentor kaže da su godine koje je proveo u EULEX-u bile od ključnog značaja za razvoj niza veština i sposobnosti koje sada može iskoristiti u svojoj laboratoriji.

„EULEX je pozitivno uticao na mene, dao mi je priliku da svoj posao radim u multikulturalnom okruženju, da razumem i poštujem različitosti, i da steknem veštine rada sa savremenim metodama i opremom. Sve u svemu, mogu reći da me je EULEX učino boljom osobom”, rekao je Mentor.

On smatra da je EULEX stvorio nasleđe za Kosovsko društvo razvijajući profesionalne veštine lokalnog osoblja koje se najbolje mogu primeniti u javnom i privatnom sektoru Kosova.

„Pozitivni uticaj je više nego očigledan”, objašnjava on. „EULEX ima niz standarda i kriterijuma koji će, ukoliko ih primenimo u našim budućim karijerama, unaprediti naš učinak i služiti kao dobar primer drugima. Dakle, EULEX nesumnjivo već ostavlja nasleđe. Verujem da će kompanije na Kosovu tražiti bivše osoblje EULEX-a”.

“Jedan od nas” se usredsređuje na priče pripadnika bivšeg osoblja EULEX-a koji danas rade u kosovskim institucijama, organizacijama ili preduzećima, i ima za cilj da naglasi nasleđe koje EULEX ostavlja za sobom u kosovskom društvu.