One of Us

One of Us

Šta ovih dana rade bivši pripadnici lokalnog osoblja EULEX-a?

06. mart 2019. god.

Saslušajte šta Ilir Morina kaže o svom  radnom iskustvu u EULEX-u i njegovoj sadašnjoj karijeri kao kosovskog tužioca u Osnovnom tužilaštvu u Prištini.

On je svoju karijeru započeo kao pravni savetnik u tužilaštvu EULEX-a u Gnjilanu, a kasnije se pridružio glavnom tužilaštvu EULEX-a u Prištini . 2011. godine, zbog svog prethodnog iskustva, postavljen je da radi sa novoosnovanom Jedinicom sa savet TSK-u pri Tužilačkom savetu Kosova. Nakon toga, premešten je u EULEX Kancelariju specijalnog tužilaštva (STRK), gde je uglavnom radio sa mešovitom jedinicom za STRK. U isto vreme, radio je i sa tužiocima Jedinice za organizovani kriminal, Jedinice za borbu protiv korupcije i Jedinice za predmete ratnih zločina.

„Rad u Misiji EULEX imao je pozitivan uticaj na mene i moje kolege, na moj profesionalni i lični život. Rad u multikulturalnoj sredini omogućio mi je da se razvijem kao osoba i kao pravnik. Radeći u takvom okruženju možete naučiti dosta toga od raznih perspektiva pravnog sistema EU, kao i od različitih kultura i načina razmišljanja.  Mislim da za jednog mladog pravnika prilika da radi u EULEX-u predstavlja najbolju mogućnost za razvoj profesionalne karijere, sticanje iskustva sa raznim perspektivama pravnih sistema, i utvrđivanje nedostataka i ograničenja, kao i najboljih praksi. Najbolje prakse se zatim mogu primeniti u pravnom sistemu Kosova, kako bi se obezbedilo da lokalne prakse budu u skladu sa međunarodnim standardima. Zbog toga smatram da lokalno osoblje koje radi u EULEX-u može uvek biti dragoceno za kosovske institucije.”

„Moje obrazovanje potiče iz veoma krhkog pravnog sistema koji se borio da se odvoji od prethodnog sistema pravnih praksi i mentalnog sklopa. Dok sam radio u EULEX-u uspeo sam da naučim i steknem iskustvo radeći sa profesionalnim tužiocima iz različitih zemalja. To je uticalo na moje pravno razmišljanje; način na koji se može oceniti jedno pravno pitanje u drugačijoj dimenziji i kasnije dati adekvatna preporuka i zaključak o određenoj temi. Na primer, rad u STRK na predmetima korupcije, organizovanog kriminala i nekoliko predmeta ratnih zločina sa ekipom sjajnih tužilaca pomoglo mi je da razvijem i unapredim svoje stručne veštine u tehnikama istrage/procesuiranja u složenim predmetima, što me je i dovelo do moje trenutne pozicije tužioca.”

Nakon odlaska iz EULEX-a, Ilir je radio kao mlađi kratkoročni stručnjak u jednom Projektu EU za podršku Sudskom savetu Kosova i Tužilačkom savetu Kosova. Cilj projekta bio je da se pruži podrška kosovskom pravosuđu u unapređenju njegove nezavisnosti i poboljšanju njegovog učinka u skladu sa standardima EU.

Ilir je sada kosovski tužilac u Opštem odeljenju Osnovnog tužilaštva u Prištini, a na tu poziciju ga je Predsednik Kosova postavio u decembru 2016. godine. Ubrzo nakon toga, završio je na Akademiji pravde 12-mesečni Program početne obuke za postavljene tužioce.

U međuvremenu, u julu 2018. godine, Ambasada SAD u Prištini dodelila mu je stipendiju za pohađanje LLM Programa na Pravnom fakultetu Univerziteta Wake Forest u Severnoj Karolini, SAD.