Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Privođenje počinilaca seksualnog nasilja pravdi: Diskusija o potrebi za efikasnijom međuinstitucionalnom saradnjom

06. decembar 2021. god.

Institut za sudsku medicinu (ISM) uz podršku Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) organizovao je 3. decembra radionicu na temu „Seksualno nasilje: biološki dokazi i njegov značaj u krivičnim postupcima“, na kojoj je okupio predstavnike Policije Kosova, Kosovske agencije za sudsku medicinu, Instituta za sudsku medicinu, tužilaštava, sudova i EULEX-a, kako bi razgovarali o značaju blagovremenog prijavljivanja slučajeva seksualnog nasilja od strane žrtava i potrebi za međuinstitucionalnom saradnjom kako bi se počinioci brzo priveli pravdi.

Nazljie Balja, savetnica ministra pravde izjavila je da ova vrsta kriminala treba da bude na vrhu dnevnog reda: „Neka nam ovaj današnji i predstojeći sastanci posluže da ova vrsta kriminala bude prioritet na našim dnevnim redovima, u svakodnevnom radu na sprečavanju i kažnjavanju seksualnog nasilja i zaštiti i integraciji svake žrtve seksualnog nasilja. Silovanje ne treba ućutkivati. Ono se mora kazniti. Zato, hajde da progovorimo i radimo zajedno na rešavanju slučajeva seksualnog nasilja, najčešćeg i nekažnjenog krivičnog dela u našoj zemlji“, kazala je ona.

„Kosovske institucije moraju jasno da artikulišu da je nasilje bilo kog oblika neprihvatljivo i da će biti kažnjeno po važećim zakonima, jer malo ljudi u to veruje“, rekla je v.d. direktora ISM, Fljutra Goga-Bajrami, koja je dodala da je ISM jedina ustanova specijalizovana za pregled žrtava seksualnog nasilja.

Forenzički patolog ISM Bergita Curi rekla je da je 2021. prijavljeno više od 100 slučajeva seksualnog nasilja i dodala: „Ovi brojevi pokazuju veću posvećenost žrtava da prijave takve slučajeve u poređenju sa proteklim godinama. 70% žrtava su maloletne i to pokazuje da seksualno nasilje pogađa našu decu, što je nedopustivo. Dokle god imamo takve brojke, ne možemo biti mirni. Mi, kao zemlja, kao institucije, kao roditelji, kao sugrađani, imamo obavezu da zaštitimo svoju decu. Ovi brojevi pokazuju da ne uspevamo da ih zaštitimo.” Curi je naglasila da je u većini slučajeva seksualnog nasilja počinilac poznat žrtvi i dodala da su dva faktora ključna u odmeravanju kazne počiniocu: žrtva treba odmah prijaviti slučaj, a pregled žrtve se mora obaviti što ranije nakon krivičnog dela, kako bi se biološki dokazi mogli blagovremeno prikupiti. 

Sudija Agron Madžuni je naglasio da su dokazi i njihov kvalitet ključni za sudski postupak. Madžuni je takođe podvukao značaj međuinstitucionalne saradnje, posebno u lancu policija-ISM-tužilaštvo: „Ako povećamo efikasnost postupanja između tužilaštva i policije, ali i saradnju sa specijalizovanim institucijama, kao što je ISM, to će uticaće na rešavanje predmeta na najpravedniji mogući način. 

Važnost dobre saradnje među svim pružaocima usluga za žrtve seksualnog nasilja naglasila je EULEX-ova savetnica za rodna pitanja Chiara Tagliani: „Ne možemo samo da radimo na podizanju svesti, a da žrtve ne dobiju adekvatne usluge. Moramo da radimo paralelno na podizanju svesti žrtava i na tome da imamo institucije koje su spremne da rade na ovakvim slučajevima. Da bismo osigurali koordinaciju među pružaocima usluga i pravilno postupanje u predmetima seksualnog nasilja, moramo svi da radimo zajedno na uspostavljanju standardne operativne procedure, koja će detaljno opisati sve korake koje svaka institucija treba da preduzme.

Učesnici radionice su zaključili da postoji potreba za pojačanom saradnjom među svim nadležnim institucijama u identifikovanju počinilaca krivičnih dela seksualnog nasilja, kako bi se oni što brže priveli pravdi. Takođe su naglašeni značaj prikupljanja i očuvanja bioloških dokaza i potreba za podizanjem svesti žrtava širom Kosova.

U tom cilju, EULEX će nastaviti da sprovodi kampanju „Progovori na vreme“, zajedno sa Institutom za sudsku medicinu.