Vesti

EULEX održava kurseve medicinske obuke osoblju Kazneno-popravne službe Kosova

02. juli 2019. god.

Medicinska jedinica EULEX-a, u saradnji sa Jedinicom EULEX-a za kazneno-popravnu službu, otpočela je 27. juna naredni niz kurseva medicinske obuke za osoblje Kazneno-popravne službe Kosova (KPSK).

Prva obuka koja je održana u Kazneno-popravnom centru Smrekovnica, bila je usredsređena na pružanje prve pomoći u hitnim situacijama i sprovođenje Protokola ESR za osnovno održavanje života. Ovaj niz kurseva obuke nastaviće se u narednim mesecima i u drugim kazneno-popravnim ustanovama na Kosovu.

Ovaj program medicinske obuke prvi put je razvijen 2016. godine, kako bi se odgovorilo na potrebe za obučenim nemedicinskim osobljem u KPSK-u. Kao rezultat toga, EULEX je 2016. godine organizovao 31 uspešnu seansu obuke za 419 pripadnika osoblja KPSK-a.

Za sprovođenje ove obuke EULEX obezbeđuje šest medicinskih instruktora i neophodnu opremu, dok je Jedinica EULEX-a za kazneno-popravnu službu zadužena za planiranje i sprovođenje kurseva obuke.