Vesti

Predstavnica EULEX-a se obratila Skupštini Udruženja žena u Kazneno-popravnoj službi Kosova

11. decembar 2019. god.

Udruženje žena u Kazneno-popravnoj službi Kosova održala je 11. decembra svoju godišnju skupštinu, na kojoj je predstavila svoj godišnji izveštaj. Tokom skupštine, koju je podržao OEBS, koordinatorka za tranziciju u EULEX-u, Alina Laura Matache, govorila je o angažovanju i radu EULEX-a sa ovim udruženjem, i istakla ostvarene rezultate.

„Kroz naš zajednički rad, shvatili smo da je najbitnija stvar motivacija osoblja. Svi oni koji su bili uključeni bili su željni da doprinesu uspešnom zatvorskom sistemu, koji dalje doprinosi bezbednijem društvu. Svo osoblje Kazneno-popravne službe Kosova svakodnevno radi sa strašću i posvećenošću kako bi doprinelo kosovskom društvu, promovišući sigurnost i pomažući zatvorenicima da se ponovo integrišu u društvo“, rekla je Matache. 

Koordinatorka za tranziciju u EULEX--u takođe je naglasila da je Udruženja žena u Kazneno-popravnoj službi Kosova „tu za sve članove koji su deo nje“.

„Svako od vas ima odgovornost da doprinese razvoju i proširenju udruženja, i da predstavi ideje za stručnu obuku i radionice. Želja, motivacija i zajednički rad – čine suštinu ovog udruženja“, rekla je Matache.

EULEX podržava Udruženje žena u Kazneno-popravnoj službi Kosova organizovanjem radionice, kurseva obuke i studijskih poseta.