Vesti

Ne postoji jedna tajna za sve – EULEX tužilac Engel inspiriše studente Univerziteta u Peći

13. juni 2017. god.

Peć, 8. jun, 2017. god. – Studenti Programa pravne klinike ‘Traži pravdu’ (D4J) Univerziteta u Peći imali su odličnu priliku da uče od bogatog međunarodnog iskustva EULEX tužioca Drew Engel (SAD).

U svom predavanju “Tajna uspešnog ispitivanja” Engel je govorio o načinima na kojima treba pomoći budućim klijentima, koracima koje treba slediti za uspešno direktno i unakrsno ispitivanje svedoka, i o efikasnom korišćenju prava na “prigovor” na pitanja tužilaštva.

Engel je pored toga savetovao studente o tome “šta raditi” i “šta ne raditi” po pitanju zaštite prava svedoka, kao i o tome kako da prevaziđu ostale izazove koji su jedinstveni u pravnoj struci. Student klinike su iz predavanja Engela naučili veoma bitnu lekciju. On je učesnike podstakao da utvrde šta im najviše odgovara i naglasio da ne postoji jedna “tajna” koja važi sve situacije tokom zastupanja klijenta pred sudom. Engel je završio predavanje motivišući studente da se dobro pripreme i pokažu samopouzdanje u sudnici.

Ovo je bili treće predavanje koje je tužilac Engel održao u okviru Programa D4J, jačajući saradnju između Programa D4J i Misije EU za vladavinu prava (EULEX) na Kosovu. Program D4J ceni saradnju sa EULEX-om u svojim naporima da uspostavi pristupačno pro bono kliničko obrazovanje pod okriljem Advokatske komore Kosova (AKK) za sve zainteresovane Pravne fakultete na Kosovu.

Kliniku krivičnog pravosuđa Univerziteta u Peći podržava Program D4J. Ona studentima Pravnog fakulteta pruža priliku da pomognu advokatima AKK u njihovim pro bono zastupanjima siromašnih okrivljenih za krivična dela. Klinika služi 16 studenata, od kojih će svaki imati priliku da u praksi primeni svoje akademsko znanje u pravnim predmetima pod mentorstvom advokata AKK, tokom četvrte godine studija prava ili tokom programa magistrature.

Program ‘Traži pravdu’ ima za cilj da osnaži građane da zahtevaju pravdu na Kosovu. Ovaj program sprovodi NCDS, a podržava ga državni sekretarijat SAD/Međunarodni biro za narkotike i sprovođenje zakona (INL).