EULEX Campaigns

2021 EULEX Campaigns

2021

“S’ka mavijosje ≠ S’ka dhunë. Shenjat e dhunës nuk janë gjithmonë të dukshme.”

01 dhjetor2021

Kërko të drejtat tua mbi pronën!

25 nëntor2021

Luftimi i përbashkët i kriminalitetit: Rëndësia e bashkëpunimit policor ndërkombëtar

18 nëntor2021

Kampanja Hapini sytë

18 tetor2021

Kampanja “Pyet mjekun”

23 shtator2021

"Dhuna në familje nuk është çështje private!"

31 maj2021

SHKK dhe masat parandaluese kundër COVID-19

18 mars2021