Komunikata për Shtyp

2019 Komunikata për Shtyp

2019

Komunikata për Shtyp

EULEX-i ua prezanton përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës për sundimin e ligjit raportin me gjetjet nga monitorimi i rasteve

09 tetor 2019

Konferenca YOUNG - Pikëpamjet e rinisë për të ardhmen e Kosovës

05 korrik 2019

Punëtoria e organizuar nga EULEX-i fuqizon kapacitetet e prokurorëve specialë dhe zyrtarëve ligjorë për ndjekjen penale të rasteve të terrorizmit

26 shtator 2019

Me ceremoni të vendosjes së kurorës, EULEX-i dhe Policia e Kosovës nderojnë Audrius Šenavičius, i vrarë në detyrë

19 shtator 2019

Fillon fushata sensibilizuese “Ma thuaj me kohë” për të theksuar rëndësinë e ruajtjes së provave biologjike në rastet e dhunës seksuale

09 shtator 2019

Dita Ndërkombëtare e Viktimave të Zhdukjeve të Detyrueshme

30 gusht 2019

Deklaratë për shtyp: Raportimet e mediave lidhur me përfshirjen e EULEX-it në operacionin e Policisë së Kosovës në veri

31 maj 2019

Drejtësi dhe mbrojtje për të gjithë – EULEX-i e shënon Ditën Ndërkombëtare kundër Homofobisë, Transfobisë dhe Bifobisë

17 maj 2019

KOMUNIKATË PËR MEDIA - Dita Kombëtare për Personat e Pagjetur: Përkushtimi i EULEX-it për zgjidhjen e fatit të të pagjeturve vazhdon

27 prill 2019

Komandanti i Operacioneve Civile të BE-së e vizitoi Kosovën

03 prill 2019