Krivični postupci

Krivični postupci

Krivični postupci

Apelacioni sud

DatumNaziv predmeta i broj dosijeaPresude
12. januar 2018. god. PAKR 158/17 English | Shqip | Srpski
21. avgust 2017. god. PAKR 220/16 Redacted Judgement English | Shqip | Srpski
19. decembar 2016. god. PAKR 299/16 OI Judgment English | Shqip | Srpski
15. septembar 2016. god. PAKR 161/16 - Judgement English | Shqip | Srpski
04. avgust 2016. god. PAKR 147/16 - Judgement English | Shqip | Srpski
18. april 2016. god. PAKR 412/15 English | Shqip | Srpski
05. april 2016. god. PAKR 158/15 English | Shqip | Srpski
30. novembar 2015. god. PAKR 229/2015 English | Shqip | Srpski
06. novembar 2015. god. PAKR 52/14 Enacting Clause English | Shqip | Srpski
01. oktobar 2015. god. PAKR 146/15 English | Shqip | Srpski
20. juli 2015. god. PAKR 542/14 English | Shqip | Srpski
24. mart 2015. god. PAKR 397/14 English | Shqip | Srpski
25. avgust 2014. god. PAKR 943/13 English | Shqip | Srpski
17. juni 2014. god. PAKR 503/13 English | Shqip | Srpski
28. maj 2014. god. PAKR 513/2013 English | Shqip | Srpski
27. maj 2014. god. PaKr 503/13 English | Shqip | Srpski
25. april 2014. god. PaKr 35/14 English | Shqip | Srpski
30. januar 2014. god. PAKR 271/13 English | Shqip | Srpski
22. oktobar 2013. god. PAKR 4/2013 English | Shqip | Srpski
25. septembar 2013. god. PAKR 1121/12 English | Shqip | Srpski
13. avgust 2013. god. PAKR 1047/12 English | Shqip | Srpski

Objavljene odluke/presude možda nisu konačne i mogu biti podložne žalbi u skladu  sa važećim zakonom.
Presude će biti objavljene nakon što o njima budu obaveštene i same strane u postupku. Strane u postupku su prve koje moraju da saznaju odluku.
Objavljane presude i druge sudske odluke redigovane su u skladu sa međunarodnim propisom o anonimizaciji radi zaštite ličnih podataka strana u postupku.