Lajme

2018 Lajme

2018

Komandanti i Operacioneve Civile të BE-së viziton Kosovën

07 dhjetor2018

Zvogëlimi i boshllëkut të pranisë së femrave në strukturat drejtuese vazhdon të jetë sfidues por absolutisht i domosdoshëm

04 dhjetor2018

EULEX-i e mbështet fushatën 16 Ditore me një klip televiziv kundër dhunës ne bazë gjinore

26 nëntor2018

Hear Me Too/Më dëgjo edhe mua - EULEX mbështetë fushatën ‘16 Ditë të aktivizmit kundër dhunës të bazuar në gjini’

25 nëntor2018

EULEX-i organizoi një vizitë studimore për Policinë e Kosovës në Zyrën evropiane kundër mashtrimeve në Bruksel

23 nëntor2018

Takimi i fundit i Bordit të Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e Ligjit

21 nëntor2018

Shefja e EULEX-it merr pjesë në diskutim gjatë një takimi pune të Pikave të Kontaktit për çështje gjinore të organizuar nga OSBE-ja

14 nëntor2018

NjPF e EULEX-it përmbylli stërvitjet në Kampin Vrellë

12 nëntor2018

EULEX-i i përkujton viktimat e fatkeqësisë ajrore të vitit 1999 në Kosovë

07 nëntor2018

Deklaratë nga Përfaqësuesja e lartë, në emër të BE-së, me rastin e Ditës ndërkombëtare për t’i dhënë fund mosndëshkueshmërisë për krimet kundër gazetarëve – 2 nëntor 2018

02 nëntor2018

EULEX-i merr pjesë në stërvitjen SHPATA E ARGJENTË 2018 në Prishtinë

19 tetor2018

Përmbyllet në Romë trajnimi i organizuar nga EULEX-i “Mbrojtja e trashëgimisë kulturore”

19 tetor2018

EULEX në mbështetje të të drejtave të LGBTI në paradën e krenarisë në Prishtinë

10 tetor2018

EULEX-i merr pjesë në konferencën me temën “krimet e luftës”, e organizuar nga BIRN në Sarajevë

09 tetor2018

EULEX-i mori pjesë në takimin e krerëve policorë të sektorit të krimeve në KBP EJL/PCC SEE

04 tetor2018

COWEB e vizitoi misionin EULEX Kosovo

27 shtator2018

EULEX-i në lansimin e Drejtësia 2020

26 shtator2018

EULEX-i e nderon Audrius Šenavičiusin

19 shtator2018

Trajnim i specializuar për Doganën dhe Policinë Kufitare të Kosovës për ndalimin e narkotikëve

14 shtator2018

EULEX-i mbështeti takimin për fillimin e punës së Shoqatës së Grave në Shërbimin Korrektues të Kosovës

05 shtator2018

Zyrtarë të EULEX-it morën pjesë në takimin dhe seminarin e këshillit drejtues të SEED

05 korrik2018

Konferenca rajonale e drejtuesve të policive

21 maj2018

EULEX-i dhe Policia e Mbretërisë së bashkuar në Lincolnshire realizojnë një kurs mbi komandimin fleksibil për Policinë e Kosovës

11 maj2018

EULEX-i nikoqir i seminarit për prokurorët e Kosovës lidhur me teknikat e intervistimit të dëshmitarëve të krimeve të luftës dhe viktimave në rastet e konflikteve të armatosura

20 prill2018

EULEX-i organizoi një punëtori për fuqizimin e kapaciteteve hetuese penale kundër korrupsionit

13 prill2018

Intervistimi dhe menaxhimi i viktimave të ndjeshme

10 prill2018

EULEX-i dhe ICITAP-i e organizuan një trajnim për vlerësimin e rrezikut në bazë të dhënave të inteligjencës për planifikimin dhe menaxhimin e ngjarjeve të mëdha

09 prill2018

EULEX-i mban trajnim për komunikim me mediat për prokurorët dhe zyrtarët e prokurorive

04 prill2018

Trajnim nga EULEX-i për zbatimin e policimit të udhëhequr nga inteligjenca

29 mars2018

EULEX-i e mbajti një trajnim për krimet e luftës për prokurorët e Kosovës

21 mars2018

Grupi punues i forenzikës për dhunën seksuale dhe dhunën e bazuar në gjini

05 mars2018

Xhiro Kosovën me biçikletë për fëmijët 2017 (Cycle Kosovo for Children 2017)

22 shkurt2018

Në Konferencën Vjetore të Prokurorëve, Kryeprokurori i EULEX-it bëri thirrje për një frymë të ripërtëritjes dhe të pajtimit

27 janar2018

Pika e Kalimit në Merdare do të jetë pjesërisht funksionale në muajin maj

26 janar2018

EULEX dhe FBI luftojnë keqtrajtimin seksual dhe dhunën në familje në Kosovë

26 janar2018

EULEX i dhuron Doganës së Kosovës komplet të pajisjeve për inspektime

18 janar2018