Lajme

2018 Lajme

2018

Alexandra Papadopoulou e priti ambasadorin çek në EULEX

18 dhjetor2018

Shefja e EULEX-it u takua me Komandantin e KFOR-it

18 dhjetor2018

Fjalimi i Shefes së Misionit EULEX në Konferencën Rajonale kundër dhunës në baza gjinore

11 dhjetor2018

EULEX-i mori pjesë në Dialogun Strategjik Rajonal të nivelit të lartë mbi tregtinë e paligjshme në Evropën Juglindore

10 dhjetor2018

Komandanti i Operacioneve Civile të BE-së viziton Kosovën

07 dhjetor2018

A i prek dhuna në bazë gjinore vetëm femrat? Sqarimet i jep Këshilltari i EULEX-it për çështje gjinore.

07 dhjetor2018

Njësia Korrektuese e EULEX-it mbajti takim me Shërbimin Korrektues të Kosovës

05 dhjetor2018

EULEX-i ndihmon në rritjen e vetëdijesimit për dhunën në bazë gjinore në Universitetet e Prishtinës dhe Prizrenit

05 dhjetor2018

Zvogëlimi i boshllëkut të pranisë së femrave në strukturat drejtuese vazhdon të jetë sfidues por absolutisht i domosdoshëm

04 dhjetor2018

EULEX-i e organizoi një punëtori për Shërbimin Korrektues të Kosovës

03 dhjetor2018

EULEX-i priti disa studentë të Universitetit të York-ut

30 nëntor2018

Shefja e Misionit EULEX u takua me Drejtorin e Përgjithshëm të Shërbimit Korrektues të Kosovës

30 nëntor2018

Çfarë forma mund të ketë dhuna në familje? Monitoruesja e EULEX-it për dhunën në bazë gjinore jep shpjegimet.

29 nëntor2018

Një delegacion i NATO-s u takua me Shefen e Misionit EULEX

28 nëntor2018

Fletushka e EULEX-it: si mund ta raportojnë viktimat dhunën në familje?

28 nëntor2018

EULEX-i e mbështet fushatën 16 Ditore me një klip televiziv kundër dhunës ne bazë gjinore

26 nëntor2018

Hear Me Too/Më dëgjo edhe mua - EULEX mbështetë fushatën ‘16 Ditë të aktivizmit kundër dhunës të bazuar në gjini’

25 nëntor2018

EULEX-i organizoi një vizitë studimore për Policinë e Kosovës në Zyrën evropiane kundër mashtrimeve në Bruksel

23 nëntor2018

Shefja e Misionit EULEX u takua me autoritetet gjyqësore në veri të Mitrovicës

21 nëntor2018

Takimi i fundit i Bordit të Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e Ligjit

21 nëntor2018

Në Romë u prezantua puna e EULEX-it në edicionin e pestë të kursit "Aspektet civile të menaxhimit të krizave"

16 nëntor2018

Shefja e EULEX-it merr pjesë në diskutim gjatë një takimi pune të Pikave të Kontaktit për çështje gjinore të organizuar nga OSBE-ja

14 nëntor2018

Përfaqësues nga ZIF vizitojnë EULEX-in

12 nëntor2018

NjPF e EULEX-it përmbylli stërvitjet në Kampin Vrellë

12 nëntor2018

Një delegacion i policisë suedeze e vizitoi EULEX-in

08 nëntor2018

EULEX-i i përkujton viktimat e fatkeqësisë ajrore të vitit 1999 në Kosovë

07 nëntor2018

Shefja e Misionit EULEX u takua me deputetë gjermanë

02 nëntor2018

Deklaratë nga Përfaqësuesja e lartë, në emër të BE-së, me rastin e Ditës ndërkombëtare për t’i dhënë fund mosndëshkueshmërisë për krimet kundër gazetarëve – 2 nëntor 2018

02 nëntor2018

EULEX-i merr pjesë në stërvitjen SHPATA E ARGJENTË 2018 në Prishtinë

19 tetor2018

Përmbyllet në Romë trajnimi i organizuar nga EULEX-i “Mbrojtja e trashëgimisë kulturore”

19 tetor2018

EULEX-i dhuron shtatë automjete Gjykatës Themelore në Mitrovicë dhe Qendrës për Ndërmjetësim në Mitrovicë

17 tetor2018

EULEX në mbështetje të të drejtave të LGBTI në paradën e krenarisë në Prishtinë

10 tetor2018

EULEX-i i dhuron dy vetura Komisionit për verifikimin e statusit të viktimave të luftës

10 tetor2018

EULEX-i merr pjesë në konferencën me temën “krimet e luftës”, e organizuar nga BIRN në Sarajevë

09 tetor2018

EULEX-i mori pjesë në takimin e krerëve policorë të sektorit të krimeve në KBP EJL/PCC SEE

04 tetor2018

COWEB e vizitoi misionin EULEX Kosovo

27 shtator2018

EULEX-i në lansimin e Drejtësia 2020

26 shtator2018

Nxënës pjesë e programit të shkëmbimit nga Gjermania dhe Kosova e vizituan EULEX-in

25 shtator2018

EULEX-i e nderon Audrius Šenavičiusin

19 shtator2018

Anëtarë të një OJQ-je nga Danimarka vizituan EULEX-in

18 shtator2018

Trajnim i specializuar për Doganën dhe Policinë Kufitare të Kosovës për ndalimin e narkotikëve

14 shtator2018

EULEX-i mbështeti takimin për fillimin e punës së Shoqatës së Grave në Shërbimin Korrektues të Kosovës

05 shtator2018

EULEX-i i dhuron pajisje Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal

06 gusht2018

Shefja e EULEX-it u takua me një grup të praktikantëve

17 korrik2018

Zyrtarë të EULEX-it morën pjesë në takimin dhe seminarin e këshillit drejtues të SEED

05 korrik2018

Konferenca rajonale e drejtuesve të policive

21 maj2018

EULEX-i dhe Policia e Mbretërisë së bashkuar në Lincolnshire realizojnë një kurs mbi komandimin fleksibil për Policinë e Kosovës

11 maj2018

EULEX organizoi trajnim për prokurorët dhe gjyqtarët vendas për çështje të provave që kanë të bëjnë me ndjekjen penale të veprave të lidhura me terrorizmin

27 prill2018

Seminare për luftimin e mallrave të pijeve alkoolike të falsifikuara dhe të kundërligjshme

26 prill2018

EULEX-i organizoi një seminar për regjistrimin e shtetësisë së Kosovës

25 prill2018

EULEX-i nikoqir i seminarit për prokurorët e Kosovës lidhur me teknikat e intervistimit të dëshmitarëve të krimeve të luftës dhe viktimave në rastet e konflikteve të armatosura

20 prill2018

Njësia për Bashkëpunim Policor Ndërkombëtar e EULEX-it dhe Drejtoria për Bashkëpunim Ndërkombëtar në Sundimin e Ligjit e Policisë së Kosovës realizuan një vizitë studimore në Suedi

20 prill2018

EULEX-i organizoi një punëtori për fuqizimin e kapaciteteve hetuese penale kundër korrupsionit

13 prill2018

Intervistimi dhe menaxhimi i viktimave të ndjeshme

10 prill2018

EULEX-i dhe ICITAP-i e organizuan një trajnim për vlerësimin e rrezikut në bazë të dhënave të inteligjencës për planifikimin dhe menaxhimin e ngjarjeve të mëdha

09 prill2018

EULEX-i mban trajnim për komunikim me mediat për prokurorët dhe zyrtarët e prokurorive

04 prill2018

Tryezë e rrumbullakët nga EULEX dhe Agjencia Kosovare e Regjistrimit Civil në lidhje me procedurat për regjistrimin e veturave

04 prill2018

Trajnim nga EULEX-i për zbatimin e policimit të udhëhequr nga inteligjenca

29 mars2018

EULEX-i e mbajti një trajnim për krimet e luftës për prokurorët e Kosovës

21 mars2018

Grupi punues i forenzikës për dhunën seksuale dhe dhunën e bazuar në gjini

05 mars2018

Xhiro Kosovën me biçikletë për fëmijët 2017 (Cycle Kosovo for Children 2017)

22 shkurt2018

Shefja e Misionit EULEX u takua me përfaqësuesit e Qendrës Burimore për Personat e Pagjetur

14 shkurt2018

Donacion nga stafi i EULEX-it për Kryqin e Kuq të Kosovës

08 shkurt2018

Kush e përcakton agjendën për raportim rreth krimit të organizuar dhe korrupsionit

31 janar2018

Në Konferencën Vjetore të Prokurorëve, Kryeprokurori i EULEX-it bëri thirrje për një frymë të ripërtëritjes dhe të pajtimit

27 janar2018

Pika e Kalimit në Merdare do të jetë pjesërisht funksionale në muajin maj

26 janar2018

EULEX dhe FBI luftojnë keqtrajtimin seksual dhe dhunën në familje në Kosovë

26 janar2018

EULEX i dhuron Doganës së Kosovës komplet të pajisjeve për inspektime

18 janar2018