Procedura gjyqësore Penale

Procedura gjyqësore Penale

Procedura gjyqësore Penale

Gjykata Supreme

DataEmri i rastit dhe numri i lëndësVendimet
15 gusht 2017 PA II 11/2016 - Redacted Judgement English | Shqip
04 gusht 2017 PML-KZZ. 42/2017 English | Shqip
20 korrik 2017 PML-KZZ. 147/2017 English | Shqip | Srpski
19 korrik 2017 Pml Kzz 322/2016 English | Shqip
03 korrik 2017 PML-KZZ. 42/2017 English | Shqip
15 qershor 2017 Pml. Kzz 216/2016 English | Shqip
13 qershor 2017 Pml Kzz 36/2017 - Redacted version English | Shqip
24 maj 2017 PML-KZZ 106/2017 English | Shqip | Srpski
10 maj 2017 PML-KZZ. 42/2017 English | Shqip
11 janar 2017 Pml Kzz 236/2016 English | Shqip | Srpski
19 dhjetor 2016 Plm. Kzz. 178-2016 English | Shqip | Srpski
15 dhjetor 2016 Pml. Kzz. 92/2016 English | Shqip
20 shtator 2016 PA II KZ II 2/2016 English | Shqip
14 korrik 2016 Plm. Kzz. 138/2016 English | Shqip
10 maj 2016 Pml. Kzz 98/2016 English | Shqip
10 maj 2016 Pml. Kzz 98/2016 Dissenting English | Shqip
19 prill 2016 Pml. Kzz. 241/2015 English | Shqip
19 prill 2016 Pml. Kzz. 241/2015 English | Shqip
01 dhjetor 2015 PA II KZ II 7/2015 English | Shqip
26 nëntor 2015 PN II 8/2015 English | Shqip
26 nëntor 2015 Pml Kzz 242/2015 English | Shqip
26 tetor 2015 PA II KZ II 5/2015 English | Shqip
13 tetor 2015 PML-KZZ. 72/2015 English | Shqip
01 shtator 2015 Pml.-Kzz. no. 150/2015 English | Shqip
02 qershor 2015 Pml Kzz 34/2015 English | Shqip | Srpski
21 maj 2015 Pml. Kzz. 261/2014 English | Shqip
14 maj 2015 P. No 98/2014 English | Shqip
12 maj 2015 Pml. Kzz. 84/2015 English | Shqip
18 mars 2015 Pml. Kzz. 26/2015 English | Shqip | Srpski
16 mars 2015 Pml. Kzz. 59/2015 English | Shqip
19 shkurt 2015 PML.-KZZ. no. 170/2014 English | Shqip
19 shkurt 2015 PML.-KZZ. NO. 170/2014 Partially Dissenting Opinion T.V. English | Shqip
18 shkurt 2015 Pml. Kzz. 8/2015 English | Shqip
23 janar 2015 Pml.Kzz 7/2015 English | Shqip
23 janar 2015 Pml.Kzz 7/2015
Dissenting Opinion
English | Shqip
15 dhjetor 2014 Pml.Kzz 246/2014 English | Shqip
18 nëntor 2014 PML.-KZZ. NO. 170/2014 Partially Dissenting Opinion N.L. English | Shqip
08 tetor 2014 PKL-KZZ 145/2014 English | Shqip
02 tetor 2014 PKL-KZZ 157/2014 English | Shqip
01 tetor 2014 PA II KZ II 5/2014 English | Shqip | Srpski
03 shtator 2014 Pml. Kzz. 98/2014 English | Shqip
07 gusht 2014 PA II 3/20144 English | Shqip | Srpski
31 korrik 2014 PML 83 2014 Redacted English | Shqip | Srpski
08 korrik 2014 PML 125 2014 Dissent Redacted English | Shqip | Srpski
08 korrik 2014 PML 125 2014 Redacted English | Shqip | Srpski
26 qershor 2014 Pml 121/2014 English | Shqip
23 qershor 2014 Pml. Kzz. 117/2014 English | Shqip
22 maj 2014 Pml. Kzz. 237/2013 English | Shqip
07 maj 2014 Pml. Kzz. 1/2014 English | Shqip
03 prill 2014 PML 64/2014 English | Shqip
02 prill 2014 Pml. Kzz. 194/2013 English | Shqip
06 mars 2014 PML 02/2014 English | Shqip
05 shkurt 2014 Pml. Kzz. 202/2013 English | Shqip
29 janar 2014 PML 188/2013 English | Shqip
10 shtator 2013 Pkl.-Kzz 9/2013 English | Shqip
04 shtator 2013 PA II 3/2013 English | Shqip
22 gusht 2013 PAKR 1731/2012 English | Shqip
14 gusht 2013 Pml. Kzz. 44/2013 English | Shqip
14 gusht 2013 Pml. Kzz. 44/2013 English | Shqip
23 korrik 2013 Pkl-Kzz 152/2012 English | Shqip
08 korrik 2013 Pml.-Kzz 92/2013 English | Shqip
18 qershor 2013 Pml.-Kzz 79/2013 English | Shqip
22 maj 2013 Pml. Kzz. 62/2013 English | Shqip
22 maj 2013 Pml. Kzz. 62/2013 English | Shqip
24 prill 2013 Pkl.-Kzz. 18/2013 English | Shqip
23 prill 2013 Api. Kzi. 7/2012 English | Shqip
19 shkurt 2013 Pkl Kzz 136/2012 English | Shqip
16 janar 2013 Api Kzi 6/2012 English | Shqip
11 dhjetor 2012 Ap Kz 527/2012 English | Shqip | Srpski
04 dhjetor 2012 Ap. Kz. 166/2012 English | Shqip | Srpski
17 nëntor 2012 Pkl. Kzz. 76/2012 English | Shqip
06 nëntor 2012 Ap. Kz. 110/2011 English | Shqip
23 tetor 2012 Ap. Kz. 189/2012 English | Shqip
12 tetor 2012 Pkl. Kzz. 188/2012 English | Shqip
09 tetor 2012 Ap Kz 448/2011 English | Shqip
04 tetor 2012 Ap. Kz. 166/2012 English | Shqip | Srpski
02 tetor 2012 Ap-Kz no. 61/2012 English | Shqip
28 shtator 2012 Ap. Kz. 307/2012 English | Shqip
25 shtator 2012 Api Kzi 6/2011 English | Shqip
24 shtator 2012 Ap-Kz no. 2/2012 English | Shqip
04 shtator 2012 Ap - Kz 20/2012 English | Shqip | Srpski
31 gusht 2012 Ap Kz 312/2012 English | Shqip
14 gusht 2012 Pkl-Kzz no. 109/2012 English | Shqip | Srpski
07 gusht 2012 Ap Kz 167/2012 English | Shqip
17 korrik 2012 Ap. Kz. 21/2012 English | Shqip
14 korrik 2012 Pkl. Kzz. 80/2012 English | Shqip | Srpski
10 korrik 2012 Ap Kz 466/2011 English | Shqip
19 qershor 2012 Ap-Kz 325/2011 English | Shqip | Srpski
12 qershor 2012 Ap Kz 250/2011 English | Shqip
08 qershor 2012 Api.Kzi 02/2010 English | Shqip
29 maj 2012 Ap-Kz-67/2011 English | Shqip
25 maj 2012 Api Kzi 2/2011 English | Shqip
25 maj 2012 Ap Kz 246/2010 English | Shqip
18 maj 2012 Ap. Kz. 89/2011 English | Shqip
08 maj 2012 Ap Kz 62/2012 English | Shqip
04 maj 2012 Pkl.Kzz. 38/2011 English | Shqip
24 prill 2012 Pkl-Kzz no. 39/2012 English | Shqip | Srpski
13 prill 2012 Pkl. Kzz. 137/2011 English | Shqip
03 prill 2012 Ap. Kz. 467/2011 English | Shqip
02 prill 2012 PKL-KZZ-73/2010 English | Shqip | Srpski
13 mars 2012 Ap. Kz. 387/2011 English | Shqip
28 shkurt 2012 Ap. Kz. 276/2011 English | Shqip
21 shkurt 2012 Api. Kzi. 7/2011 English | Shqip
20 shkurt 2012 Ap. Kz. 164/2011 English | Shqip
14 shkurt 2012 Ap.-Kz. no. 264/2011 English | Shqip
19 janar 2012 Ap-Kz 297/10 English | Shqip | Srpski
27 dhjetor 2011 Pkl. Kzz. 24/2011 English | Shqip
27 dhjetor 2011 Pkl. Kzz. 23/2011 English | Shqip
13 dhjetor 2011 Ap Kz 251/2011 English | Shqip
06 dhjetor 2011 Ap-Kz 221/2011 English | Shqip
08 nëntor 2011 Ap. Kz. 338/2011 English | Shqip | Srpski
25 tetor 2011 Pkl. Kzz. 65/2010 English | Shqip
10 tetor 2011 Pkl - Kzz 61/2011 English | Shqip
24 gusht 2011 Ap Kz 323/2010 English | Shqip
23 gusht 2011 Pkl. Kzz. 91/2010 English | Shqip | Srpski
02 gusht 2011 Ap Kz 337/2010 English | Shqip
05 korrik 2011 PKL-KZZ-36/11 English | Shqip
14 qershor 2011 Ap. Kz. 353/2009 English | Shqip
10 maj 2011 Ap Kzz 377/2009 English | Shqip | Srpski
10 maj 2011 Pkl. -Kzz. 03/2011 English | Shqip
26 prill 2011 Ap. Kz. 176/2010 English | Shqip | Srpski
22 prill 2011 Ap-Kzi 11/2011 English | Shqip
19 prill 2011 Ap.-Kz.No. 283/2009 English | Shqip
19 prill 2011 Pkl Kzz 30/2011 English | Shqip
15 prill 2011 Pkl-Kzz 62/10 English | Shqip | Srpski
12 prill 2011 Ap.-Kz.-364/2010 English | Shqip
05 prill 2011 Pkl. Kzz. 1/2011 English | Shqip | Srpski
22 shkurt 2011 Pkl. Kzz. 135/2009 English | Shqip
01 shkurt 2011 Pkl.-Kzz 97/2010 English | Shqip
01 shkurt 2011 PKL-KZZ-30/10 English | Shqip
01 shkurt 2011 Pkl. Kzz. 97/2010 English | Shqip
26 janar 2011 Ap. Kz. 89/2010 English | Shqip | Srpski
25 janar 2011 Pkl.Kzz 82/2010 English | Shqip
28 dhjetor 2010 Api Kzi 9/2009 English | Shqip
26 nëntor 2010 Api-Kzi 1/2010 English | Shqip
25 nëntor 2010 Ap Kz 108/2010 English | Shqip
01 nëntor 2010 PKL-KZZ 31/10 English | Shqip
12 tetor 2010 AP KZ 251 2010 Redacted | Shqip
12 tetor 2010 PKL KZZ 117 2009 Redacted English | Shqip
05 tetor 2010 Ap-Kz 192/2010 English | Shqip
06 gusht 2010 Pkl. Kzz. 27/2010 English | Shqip
03 gusht 2010 AP-KZ, No. 128/2010 English | Shqip
20 korrik 2010 Ap. Kz. 365/2009 English | Shqip
15 qershor 2010 Pkl Kzz 131/2009 English | Shqip | Srpski
25 maj 2010 Pkl. Kzz. 26/2010 English | Shqip
04 maj 2010 Ap-Kz. No. 24/2010 English | Shqip | Srpski
22 prill 2010 Pkl-Kzz 103/09 English | Shqip
12 prill 2010 Pkl-Kzz 114/09 English | Shqip
06 prill 2010 Ap. Kz. 368/2009 English | Shqip
31 mars 2010 Ap. Kz. 282/2009 English | Shqip
27 janar 2010 Ap Kz 190/2009 English | Shqip
19 janar 2010 Ap Kz 413/2009 English | Shqip
29 dhjetor 2009 PKL-KZZ no. 29/08 English | Shqip
11 dhjetor 2009 KKL KZZ 23 2009 Redacted English | Shqip
08 dhjetor 2009 Ap - K 191/2009 English | Shqip
03 dhjetor 2009 Ap. Kz 84-2009 Redacted English | Shqip
16 nëntor 2009 Pkl. Kzz. 50/2009 English | Shqip
10 nëntor 2009 Pkl Kzz 71/2009 English | Shqip | Srpski
27 tetor 2009 Ap-Kz No. 345/08 English | Shqip
20 tetor 2009 Ap-Kz. No. 344/2008 English | Shqip | Srpski
12 tetor 2009 Pkl Kzz 108/2008 English | Shqip
07 tetor 2009 Ap.-Kz. No. 1/2009 English | Shqip | Srpski
16 shtator 2009 Api Kzi 4/2009 English | Shqip
08 shtator 2009 Ap.-Kz.No. 402/2005 English | Shqip | Srpski
08 shtator 2009 Ap. Kz. 402/2006 English | Shqip | Srpski
21 korrik 2009 Ap.Kz 481/2008 English | Shqip
06 korrik 2009 Pkl-Kzz 74/2009 English | Shqip
02 korrik 2009 Ap. Kz. 394/2007 English | Shqip
23 qershor 2009 Ap.-Kz. No. 179/2007 English | Shqip
22 qershor 2009 Ap.-Kz. No. 435/2008 English | Shqip
02 qershor 2009 Ap Kz 465/2008 English | Shqip
01 qershor 2009 Ap. Kz. 106/2007 English | Shqip
19 maj 2009 Ap-Kz 165/2007 English | Shqip | Srpski
10 prill 2009 Ap Kz 371/2008 English | Shqip
06 prill 2009 Pkl Kzz 76/2008 English | Shqip
12 mars 2009 Ap.Kz 409/2008 English | Shqip | Srpski
30 nëntor 2008 Ap Kz 153/2008 English | Shqip

Aktgjykimet/aktvendimet e publikuara mund të mos jenë të formës së prerë dhe mund të jenë subjekt të ankesave në pajtim me ligjet e zbatueshëm.
Aktgjykimet publikohen pasi të jenë njoftuar palët e procedurës. Vendimi së pari i kumtohet palëve.
Aktgjykimet dhe vendimet e tjera gjyqësore që publikohen redaktohen sipas rregullave të brendshme për ruajtjen e anonimitetit dhe për mbrojtjen e të dhënave personale të palëve të përfshira.