Vesti

2023 Vesti

2023

Podizanje svesti o radu institucija vladavine prava kroz pronicljive reportaže

24. maj2023

EULEX podržao studijsku posetu učenika osnovnih škola Osnovnom sudu u Prištini

19. maj2023

EULEX završio obuku o primeni Protokola za postupanje sa slučajevima seksualnog nasilja

19. maj2023

Primena uslovnog otpusta na Kosovu: EULEX objavio svoj izveštaj o nadgledanju

18. maj2023

Primena uslovnog otpusta na Kosovu: Nalazi i preporuke

18. maj2023

„Svako ima osnovno pravo da živi svoj život onako kako želi i niko nije imun na nasilje“ – Na Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije, potpukovnica Zilfije Dema nas vodi kroz dostignuća i izazove u borbi protiv diskriminacije.

17. maj2023

Šefica Kancelarije za medije i javno informisanje govori o komunikaciji u pravosuđu na konferenciji koju je organizovao CEELI

15. maj2023

NVO Centar za inovacije i razvoj objavio izveštaj o preporukama EULEX-a koje imaju za cilj poboljšanje kosovskog pravosudnog sistema

10. maj2023

EULEX doprinosi da školska dvorišta u Obiliću budu zelenija

04. maj2023

EULEX podržava Korektivnu službu Kosova u savetovanju o međusobnoj podršci kolega i u reviziji njene strategije

04. maj2023

Porodice nestalih lica imaju pravo da znaju istinu

27. april2023

EULEX ugostio grupu policajaca iz Nemačke

26. april2023

EULEX i KFOR izvode zajedničku vežbu „Zlatna sablja“ 2023

14. april2023

EULEX podržava kosovske institucije vladavine prava u rešavanju slučajeva zlostavljanja dece i seksualnog zlostavljanja putem pristupa usmerenog na žrtve

06. april2023

EULEX i Akademija pravde zajedno organizovali radionicu o primeni diverzionih mera

28. mart2023

EULEX predstavio rad svoje Korektivne jedinice predstavnicima diplomatskih predstavništava država članica EU na Kosovu tokom posete Zatvoru visoke bezbednosti u Podujevu

16. mart2023

EULEX, Agencija za informacije i privatnost i Akademija pravde organizovale radionicu o Zakonu o pristupu javnim dokumentima

15. mart2023

EULEX i NVO Centar za inovacije i razvoj podržavaju transparentnost u sudskom izveštavanju kroz produkciju serije reportaža o pitanjima povezanim sa vladavinom prava

11. mart2023

Predvodnica u zaštiti podataka o ličnosti i pristupu javnim dokumentima – Predstavljamo vam poverenicu Agencije za informacije i privatnost Krenare Sogojeva-Dermaku

08. mart2023

EULEX i Assist Kosovo osnažuju kosovsku omladinu da postanu agenti promena protiv rodno zasnovanog nasilja

03. mart2023

EULEX, Kosovska agencija za informacije i privatnost i Akademija pravde organizovali radionicu o Zakonu o zaštiti podataka za institucije vladavine prava

21. februar2023

Šef EULEX-a dao intervju irskom RTE o bezbednosnoj situaciji na severu Kosova

17. februar2023

Na Dan obnove državnosti Litvanije Ministarstvo unutrašnjih poslova Litvanije odaje počast osoblju EULEX-a medaljom za besprekornu službu

16. februar2023

Delegacije iz Švedske i Holandije posetile sever Kosova

15. februar2023

EULEX ugostio delegaciju Udruženja stranih novinara iz Švajcarske i Lihtenštajna

10. februar2023

EULEX donirao IT opremu Agenciji za upravljanje zaplenjenom ili konfiskovanom imovinom

10. februar2023

EULEX i akademija pravde organizuju zajednički okrugli sto za tužioce i sudije o usklađivanju izmena i dopuna Zakona o krivičnom postupku sa Zakonom o maloletničkom pravosuđu

07. februar2023

Šef EULEX-a posetio region Mitrovice

07. februar2023

Intervju šefa EULEX-a za Asošijeted pres o najnovijoj krizi na severu Kosova

06. februar2023

EULEX podržava obuku za nastavnike građanskog vaspitanja o tome kako deci objasniti ljudska prava i vladavinu prava

06. februar2023

EULEX podržava kampanju zapošljavanja koju Policija Kosova sprovodi kako bi privukla kandidate iz nevećinskih zajednica

03. februar2023

EULEX je domaćin grupi Blue Book pripravnika pri DG NEAR

30. januar2023

Intervju portparolke EULEX-a sa Il Fatto Quotidiano o radu Misije na utvrđivanju sudbine nestalih lica

26. januar2023

EULEX ugostio studente master studija sa Globalnog kampusa za ljudska prava

24. januar2023

EULEX i Kosovski institut pravde otpočeli treću fazu obuke posmatrača laika

24. januar2023

EULEX podržao obuku o komunikaciji i rešavanju konflikata za žene službenice u Korektivnoj službi Kosova

20. januar2023

EULEX i Inicijativa mladih za ljudska prava - Kosovo u partnerstvu u obuci studenata prava o tome kako da podučavaju decu pravdi

13. januar2023

EULEX se pridružio uručenju medicinske opreme donirane zahvaljujući Inicijativi za prikupljanje sredstava Biciklom kroz Kosovo za decu 2022

13. januar2023

Članovi EULEX-ove Kancelarije za štampu i javno informisanje prisustvovali su Seminaru za KŠJI za civilne misije ZBOP

11. januar2023